Výcvik pilota

Škola bezmotorového létání

Výcvik pro získání licence pilota kluzáku vám umožní, po jejím získání, létat samostatně na různých typech kluzáků, létat jen tak pro radost anebo se účastnit soutěží. Provádíme jak výcvik tzv. univerzální, to je vzlety kluzáku jsou částečně prováděny na navijáku a částečně aerovleky (to při dostatečném počtu zájemců v jednom kurzu), tak individuálně pouze aerovleky. Výcvik probíhá na kluzáku L-13.

Výcvik zahájíte výukou teorie, která probíhá zpravidla v průběhu zimy, kdy není vhodné počasí k létání. Po absolvování teorie, a když počasí dovolí, začíná se na jaře s praktickým výcvikem. Ten se skládá z minimálně 15 odlétaných hodin, z nichž min. dvě jsou samostatně, tedy bez přítomnosti instruktora v kluzáku. Množství odlétaných hodin závisí na vaší šikovnosti.

Cena za tento výcvik je 55.000 Kč. Cena se platí postupně splátkami v průběhu výcviku, to je v ideálním případě v průběhu jednoho roku. Požadavky jsou:

 • dosažení věku 15 let v den prvního samostatného letu, tedy lze začít již ve věku 14 let
 • písemný souhlas rodičů, nebo zák. zástupců, pro zájemce mladší 18 let
 • lékařská prohlídka, “Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 2. třídy”, který vystaví lékaři pro letecké sporty: MUDr. David Melechovský (www.leteckylekar.cz)
 • DG 300
 • VT 116 Orlík
 • L23 Superblaník
 • L23 Superblaník

Škola motorového létání

Jestliže se rozhodnete létat motorovými letouny, budete muset absolvovat o něco málo složitější výcvik. Pak ale získáte kvalifikaci Soukromého pilota letounů, která vám umožní létat bez omezení na letounech do maximální vzletové hmotnosti 5700kg a to pro vlastní potřebu. Tato kvalifikace je pak zároveň prvním krokem k profesionálnímu povolání pilota. Výcvik u nás probíhá na letounu Zlín 42 a Cessna 172.

Výcvik zahájíte zdravotní prohlídkou u schváleného leteckého lékaře, následně výukou 100 hodin teorie. Po jejím absolvování je zahájen praktický výcvik létání, který zahrnuje minimálně 45 letových hodin, z nichž je 10 hodin samostatných letů.  V průběhu tohoto výcviku se pilot žák naučí ovládat letadlo ve všech režimech letu, bezpečně vzlétnout, přistát, umět zaletět na jiné letiště. Délka výcviku je optimálně jeden rok, maximálně dva roky.

Cena výcviku je samozřejmě vyšší, než u předchozích typů výcviku. Pohybuje se přibližně kolem 190.000 Kč a splácí se postupně v menších částkách v průběhu celého výcviku. Pro účast ve výcviku je zapotřebí členství v aeroklubu. Výcvik probíhá v rámci sportovní činnosti spolku.

Podmínky pro zahájení výcviku jsou:

 • dosažení věku 17 let v den prvního samostatného letu
 • písemný souhlas rodičů, nebo zák. zástupců, pro zájemce mladší 18 let
 • lékařská prohlídka, “Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 2. třídy”, který vystaví letečtí lékaři AME, to je MUDr. David Melechovský (www.leteckylekar.cz) nebo Ústav leteckého zdravotnictví Praha (www.ulz.cz)
 • Cessna 172 - 220 km/h
 • Cessna 172 - 220 km/h
 • Zlín 226 MS - 200 km/h
 • Zlín 226 MS - 200 km/h