Prázdninové soustředění českých a polských pilotů

Akce je realizována v rámci projektu „Létáme společně“ s reg. číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001398 společně s partnerským aeroklubem ROW Rybnik z Polska